Bloeiende bloesem

Een pruimenbloesem heeft vijf blaadjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Jelte Rep,

Ondanks dat ik mahjong heb geleerd van een uitstekende leermeester, blijkt nu dat ik wellicht niet goed heb opgelet tijdens de wijze lessen van deze leermeester.

De volgende situatie heeft zich voorgedaan:

  • Ik heb mahjong door een kong-op-kong met een kringen-5.

Hoeveel verdubbelingen krijg ik door deze kong-op-kong?

Volgens de spelregels geldt:

  1. Ik heb een kong, pak een willekeurige vervangende steen van de dode muur en bereik hiermee mahjong. Ik krijg dan één extra verdubbeling;
  2. Ik heb een kong, pak een kringen-5 als vervangende steen van de dode muur en bereik hiermee mahjong. Ik krijg dan in plaats van één extra verdubbeling, drie extra verdubbelingen;
  3. Ik heb een kong, pak een willekeurige vervangende steen van de dode muur, heb hier weer een kong mee en met de volgende vervangende steen bereik ik hiermee mahjong. Ik krijg dan twee extra verdubbelingen (kong-op-kong);
  4. In de situatie dat de tweede vervangende steen kringen-5 is, zou ik zeggen twee verdubbelingen voor kong-op-kong en twee extra verdubbelingen voor de kringen-5. Of pluk je geen pruimenbloesem van het dak bij kong-op-kong?

Wat is jouw mening hierover?
Herman van den Berg.

 

Beste Herman,

Volgens mij (en de spelregels) krijg je vijf verdubbelingen in de door jou geschetste situatie.
Kong-op-kong geeft twee verdubbelingen.
De kong met de bloeiende pruimenbloesem, kringen-5 dus,  geeft drie verdubbelingen.
Dat is dus samen vijf maal verdubbelen.
Mee eens?

Vriendelijke groet,
Jelte

 

Beste Jelte,

Hartelijk dank voor je deskundig antwoord.

Wellicht bekijk ik het wat meer rekenkundig, ik ga uit van het volgende:

  • Winnen met een extra steen na kong levert 1 extra verdubbeling op. Wanneer ik een kringen-5 trek geeft dat 3 extra verdubbelingen. De bonus voor de mahjong met kringen-5 is dus 2 verdubbelingen
  • Winnen met een kong-op-kong geeft 2 extra verdubbelingen. De bonus voor de kong-op-kong is 1 verdubbeling. Wanneer ik na de tweede kong een kringen-5 trek, zou ik verwachten dat ik dezelfde bonus krijg voor de kringen-5, dus ontvang ik 4 verdubbelingen en niet 5.

Met vriendelijke groet,
Herman.

 

Beste Herman,

Mahjong is een afspiegeling van het echte leven, dat ook vol bizarre en onverwachte wendingen zit en waarin logica vaak ver te zoeken is.

Dat je überhaupt drie verdubbelingen krijgt als je bij een kong als extra steen een steen trekt, die zelfs in mijn wildste fantasie geen enkele gelijkenis heeft met een bloeiende pruimenbloesem, vind ik ook niet erg voor de hand liggend. Trouwens: bestaan er ook niet-bloeiende pruimenbloesems?

Neem mahjong, net als het leven, zoals het is en geniet van de mooie momenten.
Vriendelijke groet,
Jelte

Kringen-5 lijkt in geen velden of wegen op een pruimenbloesem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Jelte,

We hebben samen in de tuin van Kasteel de Haar kort van gedachten gewisseld over ‘mahjong-na-een-kong’. Je vroeg me om mijn ideeën over deze situatie nog even op schrift te stellen. Bij deze.

Ik denk (nog steeds) dat “kong met de bloeiende bloesem” resp. “de pruimenbloesem van het dak plukken”
als het ware zit opgesloten in “kong op kong”. Deze verdubbelingen niet bij elkaar optellen zou m.i. dan ook logisch zijn. Echter, helaas geeft “kong op kong” minder verdubbelingen dan “de pruimenbloesem van het dak plukken” … dus …

Na optelling van de verdubbeling geeft een “kong op kong” 3 resp. 5 verdubbelingen.
Grotendeels een theoretische verhandeling, want “kong op kong” komt niet heel vaak voor.

Wat vind jij of blijf je bij je standpunt?

Jan Keevel.

Beste Jan,

Dank voor je herinnering. Ik heb de tijd genomen nogmaals over deze spelsituatie na te denken, het is zo als het is: vijf verdubbelingen.

Volgens mij moet je dit uitzonderlijke spel niet al te rationeel benaderen. De Chinezen kunnen rekenen als de besten. Ik heb ze het zien doen met hun kralen op hun telraampjes. Maar in dit geval, in deze opstapeling van geluk, blijven de telraampjes en telmachines achterwege. Bij zoveel geluk verdwijnt de ratio en raken de Chinese in vervoering over zoveel zegeningen door de geesten en goden.

De trits kong op kong tot en met de pruimenbloem is zo uniek, dat ze nauwelijks in getallen is uit te drukken. Zo’n gebeurtenis mee maken is zowel voor de winnaar als voor de verliezers en goddelijk wonder, waarbij beknibbelen op de punten bijna blasfemisch is.

Dus: niets aan deze regel veranderen.

Jelte Rep

Wil je reageren...

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image